Aktionen


Aktion ab 17. November 2020

Baraza Bio Bohnen 500g  statt Fr. 13.90 Aktion Fr. 11.90

Crema Bio Bohnen 1 kg statt Fr. 23.50 Aktion Fr. 19.90

Espresso Bio Bohnen 500g statt Fr. 13.90 Aktion Fr. 11.90


Aktion ab 15. September 2020

Pesto Calabrese Bio 120g Aktion Fr. 4.40 statt Fr. 4.90

Sugo con funghi porcini Bio 290g Aktion Fr. 6.90 statt Fr. 7.50